Uw Zonnepanelen bij de Buurman leggen

Uw zonnepanelen bij de buurman leggen, dat moet kunnen zegt Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy (België)

Sommige mensen willen wel zonnepanelen plaatsen, maar kunnen niet, bijvoorbeeld omdat ze als appartementsbezitter niet over een eigen dak beschikken. Anderen bezitten wel een dak, maar hebben een laag elektriciteitsverbruik of onvoldoende centen om zonnepanelen te financieren. Beide partijen bij elkaar brengen, kan de productie van zonne-energie in Vlaanderen een nieuwe boost geven. Maar vandaag ontbreekt het wettelijk kader. “Er moet dringend een decreet komen”, zegt Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy (N-VA), “waardoor u uw zonepanelen op andermans dak mag plaatsen of, omgekeerd, iemand anders zijn zonepanelen op uw dak mag plaatsen. Beide partijen krijgen hiervoor een vergoeding, in de vorm van geproduceerde groene stroom of gewoon financieel.”

De energiespecialist van de N-VA in het Vlaams Parlement kreeg van zijn fractie groen licht om een conceptnota over het onderwerp in te dienen. Een conceptnota heeft tot doel de discussie over het onderwerp binnen het Vlaams Parlement aan te gaan en moet leiden tot decreetgeving die het vereiste wettelijke kader schept. Andries Gryffroy: “Het toelaten om de kWh die iemand op andermans dak produceert, te verrekenen, kan het draagvlak voor groene energie sterk verhogen. Ook ‘daklozen’ kunnen hierdoor immers eigenaar worden van zonne-energie en voor de productie rechtstreeks vergoed worden in kWh.”

Zonne-energie op elk dak van de Vlaamse overheid

Om meer dakoppervlakte beschikbaar te krijgen voor de installatie van zonnepanelen, wil de N-VA een platform opzetten dat de studie, financiering, installatie en onderhoud van zonnepaneleninstallaties ondersteunt. Dit geïntegreerd proces moet ervoor zorgen dat de drempel om over te gaan tot het investeren in zonnepanelen wordt verlaagd. Door verschillende projecten te clusteren kunnen de kosten verder omlaag. “Het is aan de Vlaamse overheid om een dergelijk platform te helpen lanceren, waarna het zich autonoom verder kan ontwikkelen richting bedrijven, verenigingen en burgers”, legt Gryffroy uit. Vlaanderen kan bijvoorbeeld zijn eigen patrimonium aan daken beschikbaar stellen voor zonne-energie en burgers en bedrijven mee laten investeren en genieten van de opbrengsten. “Zo gaan we naar een energieneutrale overheid.”

Nog veel potentieel
Na de recente klimaattop in Parijs is er een grote wil om op het vlak van groene stroom een tandje bij te steken. Maar het geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen steeg de voorbije jaren nog amper, terwijl de investering vandaag voor particulieren ook zonder subsidiëring rendabel is. Door de verrekening van de geproduceerde energie van zonnepalen op daken van derden mogelijk te maken, wil de N-VA de zonne-energie in Vlaanderen een nieuw elan bezorgen.

Meer concreet denkt de partij aan het benutten van de daken van grote bedrijfsoppervlaktes, maar ook bijvoorbeeld van kerken of sporthallen. “Door de installatie van zonnepanelen ook op daken van derden mogelijk te maken, kan een groot – vandaag nog onbenut – potentieel aan groene stroom aangeboord worden, waarbij iedereen zijn eigen groene stroom kan opwekken”, zegt Gryffroy.”

“En wat kan voor zonne-energie, kan ook voor andere vormen van hernieuwbare energie”, onderstreept het N-VA-parlementslid. “We hebben de conceptnota toegespitst op zonnepanelen, maar ook ‘uw windmolen op andermans grond’ behoort tot de mogelijkheden.”

PS. Onder het motto ‘Iedereen zijn thuisbatterij’ diende Andries Gryffroy recent ook een conceptnota in over de opslag van hernieuwbare energie door middel van batterijen voor thuisgebruik en op wijkniveau. Thuisbatterijen kunnen de dure en energie-onvriendelijke pieken in zowel de productie als de consumptie van elektriciteit afvlakken. Daarom wil de N-VA hier volop op inzetten. De partij maakt zich sterk dat de aanschaf van thuisbatterijen rendabel kan gemaakt worden zonder subsidies.