Verschillende soorten duurzame energie

Duurzame energie

De toenemende aandacht voor duurzame energie kan niemand ontgaan zijn. Regelmatig komen er berichten in het nieuws over de opwarming van de aarde, de gevolgen hiervan voor ons klimaat en welke maatregelen er genomen moeten worden om deze opwarming tegen te gaan. Iedereen kan op zijn manier hieraan bijdragen. Dit artikel zal uiteenzetting welke mogelijkheden je als particulier of bedrijf hebt om te helpen de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Eén van de mogelijkheden die je hebt, is te kiezen voor duurzame energie. Er bestaan verschillende soorten duurzame energie die hier beknopt worden toegelicht. De bekendste vormen van duurzame energie, die iedereen kent, zijn zonne-energie en windenergie. Op steeds meer huizen zijn zonnepanelen te vinden waarmee stroom wordt opgewekt voor eigen gebruik. Door de effectiviteit van de huidige panelen zijn steeds meer huishoudens in staat meer energie te leveren dan dat er wordt gebruikt. Deze energie kan worden opgeslagen voor gebruik op een later tijdstip of worden terug geleverd aan het net. Nederland is een erg geschikt land voor windenergie. Zeker aan de kust waait het vaak waardoor effectief stroom kan worden opgewekt. Particulieren kunnen tegenwoordig participeren in windmolenparken door een deel van een windmolen te kopen. Dit soort initiatieven dragen bij aan bewustwording en de verduurzaming van energie.

Andere, wellicht minder bekende, soorten van duurzame energie zijn biobrandstof, omgevingsenergie en thermische energieopslag. Biobrandstof wordt onder andere verkregen uit bepaalde gewassen. Bij omgevingsenergie wordt bodemwarmte gebruikt om gebouwen te verwarmen. Bij thermische energie sla je energie, zoals bodemwarmte op, om op een later tijdstip deze energie te gebruiken. Deze vormen van energie zijn duurzaam voor het milieu. Energie vergelijken is erg belangrijk om te weten welke aanbieder wel of geen duurzame energie aanbiedt.

Een andere manier om bij te dragen aan het milieu is je eigen energie verbruik te verlagen. Duurzaam omgaan met energie in huis levert veel op. Hiervoor kun je verschillende maatregelen treffen. Zo kun je ervoor kiezen om niet elke dag te douchen maar om de dag. Ook het afleggen van kleine stukken op de fiets in plaats van de auto is een effectieve maatregel. Andere mogelijkheden zijn de kachel in je huis omlaag draaien en dikkere kleding aantrekken en je lampen thuis te vervangen door LED lampen.

Beide manieren helpen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Als iedereen zich hiervan bewust is kunnen we met elkaar het verschil maken en de klimaatverandering tegen gaan!