Zonnepanelen in de tuin de overweging waard?

Denk verder dan het dak

Bij bouwen of verbouwen is het belangrijk rekening te houden met energiebesparende maatregelen. Zonnepanelen staan hierbij hoog aangeschreven. Als je aan zonnepanelen denkt denk je vaak direct aan het dak van je huis. Zou het wel mogelijk zijn zonnepanelen te plaatsen op het dak? Is de hellingsgraad goed en zijn er voldoende dakdelen naar het zuiden gericht? Staan er geen andere gebouwen of bomen in de weg? En ja, soms moet je gewoon vaststellen dat de investering om zonnepanelen op je dak te plaatsen niet het gewenste rendement oplevert. Maar waarom niet verder denken dan je dak? Zonnepanelen zorgen voor groene stroom en een groene portemonnee. Een oplossing kan gevonden worden in het plaatsen van zonnepanelen in de tuin.

Ideaal in de tuin?

Het plaatsen van zonnepanelen in de tuin heeft echter ook wel enkele nadelen. Zo nemen de panelen wel wat ruimte weg van de tuin. Ook liggen de kosten om zonnepanelen te plaatsen op de grond wat hoger dan zonnepanelen op je dak. Dit komt doordat er een structuur zal moeten voorzien worden om de panelen op te plaatsen. Deze structuur dient een fundering te hebben en bestand te zijn tegen stormweer. Bij het bouwen of verbouwen kan hiermee rekening gehouden worden. Indien de zonnepanelen wat verder in de tuin staan, zal ook de kost van bekabeling oplopen. Kabels moeten ook voorzien worden van een buis indien ze in de grond worden gelegd. Zie ook dat het mogelijk is te snoeien rondom de panelen. Je kan eventueel een onkruidwerende laag voorzien onder en vlak naast de panelen. Zonnepanelen in de tuin hebben ook kans gestolen te worden. Zeker als de panelen wat verder van je huis gelegen zijn houd je hier best rekening mee. Toch zijn er niet enkel nadelen. Zonnepanelen op de grond zijn veel onderhoudsvriendelijker en de nieuwe modellen zijn in staat zich mee te draaien met de zon wat een aanzienlijke verhoging van het rendement oplevert.

Stedenbouwkundige vergunning nodig?

De wetgeving omtrent zonnepanelen in de tuin is wel strenger dan voor zonnepanelen op het dak. Zo dient er rekening gehouden te worden met het bestemmingsplan. Er is dan ook een stedenbouwkundige vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen in de tuin. Het is best hiervoor contact te nemen met de verantwoordelijke diensten van de stad of gemeente.