Zonnepanelen zijn de oorzaak van stijgende energiefactuur

Oversubsidiëring van de zonnepanelen is de oorzaak van een stijgende energiefactuur in België. De Vlaamse regering kijkt tegen een schuldenberg van 2 miljard euro aan. Zo heeft de regering beslist de kosten door te rekenen aan de gezinnen. De rentelasten waren anders tegen 2020 opgelopen tot een half miljard euro. Voor arme gezinnen komen er correcties, maar voor gemiddelde gezinnen zal de energiefactuur zo 8 procent stijgen vanaf 1 januari 2016.

sp.a vraagt uitdrukkelijk om de BTW op elektriciteit niet te verhogen. Regering Michel vertelt onwaarheden over BTW – cijfers elektriciteit zegt sp.a

“De regering Michel wil doen geloven dat het extra tekort van 500 miljoen in de BTW er vooral is door de verlaging van de BTW op elektriciteit. Wat blijkt: de regering vertelt fabels. Van de 100den miljoenen meerkost door de BTW – verlaging op elektriciteit is geen spoor, geen berekening en geen enkele verklaring te vinden, niet bij de fiscale administraties en niet bij de andere betrokken instellingen. Deze extra kost is dus gewoon verzonnen om finaal de factuur aan de gezinnen én de zelfstandigen te presenteren,” zegt Karin Temmerman.

Eerlijke energieprijzen zijn altijd een prioriteit geweest voor sp.a en met succes. “De vastgeroeste energiemarkt werd tijdens regering Di Rupo opengebroken. Gezinnen begonnen massaal prijzen te vergelijken en van energieleverancier te veranderen”, aldus Karin Temmerman. De regering Di Rupo koos er ook voor om in april 2014 de BTW op elektriciteit te verlagen van 21 naar 6 %. De gezinnen wonnen aan koopkracht en er waren minder mensen met betalingsproblemen.

“De elektriciteitsprijzen zijn vandaag historisch laag”, verklaarde ook minister Turtelboom dit weekend. In één adem halen de regeringen Michel en Bourgeois alles uit de kast om hier een einde aan te stellen. Na de schrapping van de gratis kilowattuur (90 €) en de doorrekening van de certificaten op Vlaams niveau (46 €), en de doorrekening aan de gezinnen van de vennootschapsbelasting op intercommunales op federaal niveau (11 €) wil de regering Michel nu ook de BTW op elektriciteit verhogen van 6% naar 21%. Voor de gezinnen zou het de 4de en zwaarste verhoging zijn van de energiefactuur in een paar maand tijd (110 €).